Nieuws

Dag dr. de Vries,

Het Nashville-document heeft – begrijpelijk –  zoveel losgemaakt dat het (spraak)water u

...

Elk jaar is het wel een keer raak. Tegen de tijd dat de Israëlzondag zich aandient (de 1e zondag van oktober) is er

...

Op 29 januari 2019 organiseren we een spannende studiedag over ‘de geboden’. Dat is een basisthema in de relatie

...

Graag wijzen we u op de door ons bestuurslid Opperrabijn Jacobs geschreven columns bij Jonet.nl tijdens zijn

...

Met toestemming van Eeuwout Klootwijk brengen we u graag op de hoogte van zijn recent gepubliceerde artikel. ...

Op allerlei plekken op aarde zien we de roep om een ‘sterke man’. Daar vinden we al gauw van alles van. Maar

...

Wekelijks wordt een deel van de Tora gelezen. Dat deel noemen we een parasha. En die gedeelten worden

...

Dagboekverslag door Eeuwout Klootwijk, Kerk en Israël/Joods-christelijke relaties, Dienstenorganisatie

...

Artikel van opperrabbijn Binyomin Jacobs over de treur- en vastentijd De drie weken en Negen dagen

...

Er is niets nieuws onder de zon, leren we van de bijbelse Qohelet. Wat er eens was,

...

Column over premier Viktor Orbán (Fidesz) en de 'Stop Soros-wet'

Uw 51e verjaardag wordt vast een feest, majesteit. We zijn blij dat u dat feest met uw vrouw en gezin

...

Op 10 april is een gezamenlijke brief verzonden aan de inwoners van Israël ter gelegenheid van het 70-jarige
...

Het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) kreeg in 2017 een nieuwe dynamiek.

Eind 2016 heeft Piet van

...

Bijgaande video is een opname die Jan-Willem Wits in februari 2018 maakte van een gesprek met Piet van Midden over

...

De tweede studiedag / het tweede symposium ter herinnering aan Henk Vreekamp is bepaald geslaagd te noemen. De

...

De zaak tegen de Palestijn die met een knuppel de ruiten heeft ingeslagen van het joodse restaurant in Amsterdam

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2019. All Rights Reserved.

Search