Nieuws

‘We kunnen ons niet veroorloven achterover te leunen’ Deze waarschuwende woorden van

...

Enkele maanden geleden verscheen bij uitgeverij KokBoekencentrum ...

De afgelopen maanden constateerde Israel een forse stijging van het aantal

...

Op 7 december wordt in de Portugese Synagoge te Amsterdam Juda Palache, de eerste

...

Dat zei rabbijn Clary Rooda afgelopen dinsdagmiddag, op

...

Deze ‘gewichtige’ Bijbeluitgave bevat de tekst van de NBV21, dus zonder de

...

Eerder dit jaar verscheen bij uitgeverij Prometheus Een korte geschiedenis van

...

Na twee jaar uitstel vindt op zondag 13 november 2022 de 22ste Samuel Hirsch-lezing

...

OJEC belegt op 15 november a.s. in Merkaz in Utrecht een ontmoeting met als thema

...

De Raad van Kerken Schagen e.o. organiseert op zondagmiddag 13 november in de

...

Minister van veiligheid en justitie Dilan Yesilgöz vindt de toename van antisemitisme

...

De Jules Isaäc Stichting organiseerde op zaterdag 8 oktober j.l. een een studiedag

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2022. All Rights Reserved.

Search